21 lipca 2021

Tłumaczenie tekstów piosenek

TŁUMACZENIE TEKSTÓW PIOSENEK – Oferta

 

Jeżeli chcesz zaśpiewać lub nagrać zagraniczną piosenkę z polskim tekstem, zgłoś się do nas i zapytaj o indywidualną ofertę. Proponujemy tłumaczenia tekstów piosenek wraz z zachowaniem linii melodycznej z języków obcych na język polski (tłumaczenie takie zachowuje sens i przekaz tekstu, a także kluczowe wyrazy, zwroty, frazy ważne dla tekstu oryginalnego – jednocześnie – da się taki tekst zaśpiewać nie zmieniając melodii oryginału). Jeżeli natomiast chciałbyś zaśpiewać swoją piosenkę w języku angielskim – również zapraszamy do kontaktu, oferujemy tłumaczenie tekstów w języku polskim na język angielski również z zachowaniem melodii oryginału. Zapraszamy do skorzystania z oferty. Kontakt: tekstydopiosenek@gmail.com lub 512-508-398

 

 

TRANSLATION OF LYRICS – Offer

 

If you want to sing or record a foreign song with Polish lyrics, contact us and ask for an individual offer. We propose translations of lyrics where the melodic line remain unchanged from foreign languages into Polish (such translation has the same meaning and the message of the lyrics, as well as key words, expressions, phrases important for the original lyrics – at the same time – it can be sung without changing the melody of the original). If, on the other hand, you would like to sing your song in English – please also contact us, we offer translations of lyrics in Polish into English, also with the unchanged melody of the original. We invite you to use our service. Contact details: tekstydopiosenek@gmail.com or 512-508-398

 

tekstydopiosenek.pl - 2024